Szkolenia

Centrum Języków Romańskich przy współpracy z Firmą Szkolenia Łódź, proponuje również Państwu oprócz bogatej oferty kursów językowych, teraz również szkolenia otwarte. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!

Charakterystyka firmy
SZKOLENIA ŁÓDŹ to firma szkoleniowa świadcząca usługi klientom instytucjonalnym oraz indywidualnym na terenie całej Polski. Tematyka szkoleń i kursów obejmuje bardzo szeroki zakres, począwszy od bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez komunikację w biznesie, techniki sprzedażowo-negocjacyjne, obsługę klienta, po szkolenia językowe, finansowe, komputerowe, prawnicze, w dziedzinie ochrony informacji i inne.

Charakterystyka szkoleń
Szkolenia przez nas prowadzone mają formę warsztatu połączonego z prezentacją, przy czym nacisk położony jest na część praktyczną. Pod koniec każdego szkolenia następuje jego ewaluacja, co pozwala nam na ocenę stopnia satysfakcji uczestników i jest pomocne w udoskonalaniu sposobów prowadzenia szkoleń.

Godziny odbywania się szkoleń realizowane są w 5 modułach:

 • Moduł pełny poranny (6 h) w godz. 9.30 – 15.30
 • Moduł pełny popołudniowy (6 h) w godz. 14.00 – 20.00
 • Moduł warsztatowy popołudniowy 4 h w godz. 16.00 – 20.00
 • Moduł kursowy popołudniowy (np. języki obce) 17.30 – 19.45 lub 17.30 – 19.00
 • Moduł kursowy elastyczny (np. Kurs maklerski) – godziny ustalane w zależności od tematyki i intensywności kursu


Formuła popołudniowa jest dogodna zarówno dla osób prywatnych zapisujących się na szkolenie jak i dla pracodawców delegujących swoich pracowników. Pozwala uniknąć konieczności odrywania ich od pracy na cały dzień, co ma miejsce w przypadku szkoleń odbywających się od rana.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty uczestnictwa.

Uczestnicy szkoleń i kursów otoczeni są opieką koordynatora, służącego wszelką pomocą. Mogą zatem zgłaszać wszelkie zapytania, prośby lub sugestie dotyczące szkoleń.

Kadra trenerska
Kadra trenerska to zespół ok. 30 trenerów różnych specjalności, wyselekcjonowana pod kątem doświadczenia szkoleniowego oraz umiejętności przekazywania wiedzy. W doborze kadry brak miejsca na przypadkowość gdyż wszyscy nasi trenerzy to osoby współpracujące z firmą co najmniej rok, w trakcie którego uzyskały wysokie noty podczas ewaluacji prowadzonych szkoleń i zostały pozytywnie zweryfikowane jeśli chodzi o poziom merytoryczny oraz umiejętność nawiązywania relacji z grupą. Podczas procesu rekrutacyjnego wymagany jest co najmniej trzyletni letni dorobek szkoleniowy, kierunkowe wykształcenie oraz referencje od innych firm. Niektórzy szkoleniowcy mogą się poszczycić ponad dwudziestoletnim stażem trenerskim.

Oferta szkoleń

Rodzaj szkoleniaNazwa szkolenia
SZKOLENIA DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ
 • Podstawy zarządzania zespołem projektowym
 • Zarządzanie potencjałem zespołu
 • Motywowanie zespołu
 • Budowanie zespołu
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Menedżer doskonały – studium przywództwa
 • Etykieta w biznesie
 • Zarządzanie czasem dla menedżerów
HR
 • Systemy oceny pracownika
 • Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
ROZWÓJ OSOBISTY
UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Wystąpienia publiczne
 • Trening kreatywności
 • Etykieta w biznesie – studium dobrych manier i wizerunku
 • Socjotechniki – jak się chronić przed manipulacją
 • Retoryka –sztuka przemawiania
 • Emisja głosu i mowa ciała
 • Komunikacja PR – jak skutecznie komunikować się z mediami
KONTAKTY Z KLIENTEM i SPRZEDAŻ
 • Pozyskiwanie klienta
 • Techniki sprzedaży
 • Podstawy telemarketingu – obsługa klienta i sprzedaż przez telefon
 • Obsługa klienta ( w tym tzw. klienta trudnego)
 • Podstawy sztuki perswazji i negocjacji
 • Podstawy tworzenia prezentacji handlowych
SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW
ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
 • Podstawy organizacji pracy biura
  (zarządzanie czasem w pracy biurowej)
 • Etykieta w pracy biurowej
PRAWO
 • Ochrona praw autorskich
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo cywilne (wybrane aspekty)
 • Prawo pracy (wybrane aspekty)
 • Podstawy prawa zamówień publicznych
 • Kodeks prawa administracyjnego (KPA)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i FINANSE
 • Podstawy księgowości
 • Jak założyć własną firmę.
 • Wystawiamy zaświadczenia do WUP dla osób ubiegających się o dofinansowanie działalności ze środków UE
 • Przygotowanie biznesplanu
 • Podstawy inwestowania na giełdzie
 • Kurs maklerski
BEZPIECZEŃSTWO PRACY
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – szkolenie podstawowe dla pracowników
 • BHP – szkolenie wstępne i okresowe
 • PPOŻ – szkolenie wstępne i okresowe
AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY
 • Pisanie profesjonalnego CV Szkolenie
 • Autoprezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej