Procedury centrum

PROCES REKRUTACJI W CENTRUM I PROCEDURY

  • Analizujemy potrzeby i oczekiwania kursanta.
  • Oceniamy kompetencje językowe kursanta (rozmowa).
  • Kwalifikujemy kursanta na odpowiedni poziom biegłości językowej.
  • Opracowujemy harmonogram spotkań w przypadku zajęć indywidualnych oraz program kursu.
  • Określamy zasady sprawdzania przyswojonej wiedzy (testy, kartkówki, prace domowe).

W TRAKCIE PRACY

  • Korzystamy wyłącznie z podręczników i materiałów opracowanych dla obcokrajowców uczących się danego języka.
  • Na zajęciach korzystamy z przewodniego podręcznika, ale wybieramy również różne fragmenty książek, artykuły prasowe i inne materiału dydaktyczne, które naszym zdaniem są najciekawsze lub najlepiej wyjaśniają dane zagadnienie oraz ćwiczą i utrwalają poszczególne kompetencje językowe.
  • Bazujemy na własnych materiałach autorskich, które uzupełniają, a niekiedy pogłębiają wiedzę podręcznikową.
  • Proponujemy czytanie książek w formie opowiadań lub krótszych powieści.
  • Analizujemy artykuły z gazet i czasopism, których stopień trudności dobieramy do poziomu językowego kursanta.
  • Wykorzystujemy nowoczesne technologie – TABLICE INTERAKTYWNE – ( 15 % więceej efektywnej pracy na zajęciach )
  • Pomagamy tym, któzy nie mogą być fizycznie z nami, a pragną pogłębiać wiedzę – z każdego zakątka świata i o każdej porze – PLATFORMA E-LEARNINGOWA ( lekcje video )
  • Wyznajemy zasadę, że tylko systematyczna nauka oraz częste powtarzanie nowo poznanych struktur językowych może gwarantować sukces językowy.
  • Mobilizujemy do systematycznej nauki poprzez okresowe oceny postępów kursanta.
  • Proponujemy samodzielne obcowanie z językiem, poprzez czytanie stron internetowych, słuchanie radia czy oglądanie wiadomości lub programów dyskusyjnych, które nieustannie towarzyszą Naszym Słuchaczom podczas obecności w Centrum.
  • Zachęcamy naszych kursantów do skorzystania z kursów również za granicą. To połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli wakacji z nauką języka. Pomagamy dobrać odpowiedni kurs oraz w razie potrzeby wystawiamy referencje.

A PO PRACY

  • Wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu.
  • Oceniamy postępy kursanta oraz osiągnięty poziom językowy.
  • Przedstawiamy zalecenia dotyczące dalszej nauki.
  • Przedstawimy możliwość przystąpienia do egzaminu unijnego w CENTRUM ( LICENCJONOWANE CENTRUM TELC )