Procedury centrum

PROCES REKRUTACJI W CENTRUM I PROCEDURY

 • Analizujemy potrzeby i oczekiwania kursanta.
 • Oceniamy kompetencje językowe kursanta (rozmowa).
 • Kwalifikujemy kursanta na odpowiedni poziom biegłości językowej.
 • Opracowujemy harmonogram spotkań w przypadku zajęć indywidualnych oraz program kursu.
 • Określamy zasady sprawdzania przyswojonej wiedzy (testy, kartkówki, prace domowe).

W TRAKCIE PRACY

 • Korzystamy wyłącznie z podręczników i materiałów opracowanych dla obcokrajowców uczących się danego języka.
 • Na zajęciach korzystamy z przewodniego podręcznika, ale wybieramy również różne fragmenty książek, artykuły prasowe i inne materiału dydaktyczne, które naszym zdaniem są najciekawsze lub najlepiej wyjaśniają dane zagadnienie oraz ćwiczą i utrwalają poszczególne kompetencje językowe.
 • Bazujemy na własnych materiałach autorskich, które uzupełniają, a niekiedy pogłębiają wiedzę podręcznikową.
 • Proponujemy czytanie książek w formie opowiadań lub krótszych powieści.
 • Analizujemy artykuły z gazet i czasopism, których stopień trudności dobieramy do poziomu językowego kursanta.
 • Wykorzystujemy nowoczesne technologie – TABLICE INTERAKTYWNE – ( 15 % więceej efektywnej pracy na zajęciach )
 • Pomagamy tym, któzy nie mogą być fizycznie z nami, a pragną pogłębiać wiedzę – z każdego zakątka świata i o każdej porze – PLATFORMA E-LEARNINGOWA ( lekcje video )
 • Wyznajemy zasadę, że tylko systematyczna nauka oraz częste powtarzanie nowo poznanych struktur językowych może gwarantować sukces językowy.
 • Mobilizujemy do systematycznej nauki poprzez okresowe oceny postępów kursanta.
 • Proponujemy samodzielne obcowanie z językiem, poprzez czytanie stron internetowych, słuchanie radia czy oglądanie wiadomości lub programów dyskusyjnych, które nieustannie towarzyszą Naszym Słuchaczom podczas obecności w Centrum.
 • Zachęcamy naszych kursantów do skorzystania z kursów również za granicą. To połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli wakacji z nauką języka. Pomagamy dobrać odpowiedni kurs oraz w razie potrzeby wystawiamy referencje.

A PO PRACY

 • Wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu.
 • Oceniamy postępy kursanta oraz osiągnięty poziom językowy.
 • Przedstawiamy zalecenia dotyczące dalszej nauki.
 • Przedstawimy możliwość przystąpienia do egzaminu unijnego w CENTRUM ( LICENCJONOWANE CENTRUM TELC )