Metodologia nauczania

TERAZ JESZCZE 15 % WIĘCEJ SKUTECZNOŚCI dzięki naszej metodzie wykorzystującej nowe technologie. Głównym aspektem znajomości języka jest czynne posługiwanie się nim. Dlatego też zajęcia w CJR opierają się na metodzie komunikacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Aby metoda ta była jeszcze bardziej efektywna a i Słuchacze Centrum mieli możliwość i komfort posługiwania się językiem w praktyce, proponujemy zajęcia w małych grupach do 10 osób.

Centrum rozumiejąc potrzeby niektórych Słuchaczy oraz indywidualne predyspozycje językowe jak również zróżnicowane osobowości, stworzyło możliwość zajęć w mini grupkach od 2 do 5 osób oraz zajęć indywidualnych.

Metoda nauczania kładzie szczególny nacisk na wypracowanie poszczególnych kompetencji językowych, które są niezbędne do biegłego opanowania języka. Zależy nam bardzo, aby Słuchacze posługiwali się poprawnym językiem w mowie i piśmie.
Zdajemy sobie sprawę z istnienia różnych rodzajów pamięci. Dlatego też nasze zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tych trzech typów: pamięci wzrokowej, słuchowej i kinetycznej. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu nowych technologii po to, aby jeszcze skuteczniej i efektywniej dotrzeć do słuchacza. Komputery, odtwarzacze mp3, DVD, radio, telewizja i Internet, które przekazują informacje zawierające tekst, grafikę, dźwięk czy obraz wideo mogą w znacznym stopniu wspomóc uczących się. Zastosowanie tych urządzeń i technologii wpływa na zmianę procesu nauczania. Umiejętne wykorzystanie ICT (technologii informacyjno-telekomunikacyjnych) pozwala na zmianę dotychczasowej koncepcji prowadzenia zajęć, a więc jakości i efektywności.
Preferujemy więc przedstawianie materiału polisensorycznie, tzn. wzrokowo, słuchowo, ruchowo. Pożądane jest kreatywne nauczanie przy aktywizowaniu obu półkul mózgowych uczniów; łączenie słowa, faktów z emocjami, kolorami i muzyką, wykorzystywanie wyobraźni. Nasza SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOSĆ możliwa jest również dzięki doborowi odpowiedniej strategii nauczania, dostrzeżeniu różnic i indywidualnych przyzwyczajeń, umiejętności, a nawet sposobu i tempa przyswajania wiedzy.

Nasza metoda dąży do zrealizowania celów nauczania na kilku płaszczyznach:

  • indywidualizowanie uczenia się,
  • wspieranie autonomii uczącego-gotowości do przejęcia odpowiedzialności za własną naukę
  • motywacja do działania niezależnie lub we współpracy z innymi,
  • zachęcenie Słuchaczy do korzystania z Otwartych Zasobów Edukacyjnych, materiałów dostępnych w Internecie wraz z możliwością ich dalszego wykorzystania, co uczy umiejętności wyszukiwania, oceniania, interpretacji określonych treści W JĘZYKU OBCYM
  • symultaniczne rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,
  • doskonalenie szczególnie zaniedbywanej sprawności, jaką jest rozumienie ze słuchu,
  • korekta wymowy,
  • przekazywanie informacji gramatycznych , wzbogacanie zasobów leksykalnych i stosowanie tego w praktyce,
  • kontrola kompetencji językowych
  • analiza poziomu przygotowania i osiągnięć uczących się.

Cele te z powodzeniem uda się osiągnąć poprzez umiejętne stosowanie NASZYCH METOD PRACY. NASZA MULTIMEDIALNA METODA POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ opiera się również na nowoczesnej formie pracy nad hipertekstami. Wspiera ona twórcze myślenie, rozwija umiejętność kreatywnego, pisania, zachęca do pracy zespołowej, prezentowania wyników na platformie internetowej lub opublikowania w formie płyty CD-R, bądź też prezentacji publicznych.

Podczas zajęć posługujemy się również metodą mapa myśli ( mapa słowa, czy mapa mentalna ). Metoda ta wyjątkowo skutecznie wspomaga tworzenie językowych bloków tematycznych, lub jest sposobem przedstawienia uprzednio przeczytanej krótkiej historii w języku obcym, wspiera rozbudowę i powtórkę słownictwa.

W naszą edukacyjną codzienność wpisują się tablice interaktywne, dzięki którym nauka wg ostatnich badań staje się o 15% efektywniejsza.

 Tablice to atrakcyjny sposób na przeprowadzenie dynamicznych i interesujących lekcji, podczas których uczniowie są w pełni skoncentrowani, a czas zajęć wykorzystany efektywnie. Oprogramowanie stwarza mnogość narzędzi do pisania, zakreślania, rysowania itp.
Ćwiczenia wykonywane na tablicy mogą być archiwizowane i zapisywane na dysku w różnych formatach.
Uczniowie, również niepełnosprawni (!) mogą aktywnie i z zaangażowaniem pracować samodzielnie. Połączenie tablicy interaktywnej z komputerem oraz rzutnikiem multimedialnym daje zupełnie nową jakość w pracy np. możliwość odsłuchania dowolnego – wskazanego na tablicy – słowa lub fragmentu tekstu, uwypuklenie najważniejszych treści, tworzenie na poczekaniu prostych ćwiczeń bazujących na tekstach, prezentowanie filmów, wykresów i animacji, wykonywanie zadań interaktywnych, odtwarzanie piosenek w wersji karaoke, zapisywanie notatek i ćwiczeń w pamięci komputera, a także wiele innych.
Metoda nasza wykorzystuje podstawowe funkcje mózgu. Nie może więc zabraknąć oprócz wprowadzenia nowego materiału, również utrwalenia, powtórzenia czy też weryfikacji – audytu postępów. Wszystko to możliwe jest dzięki doświadczeniu, umiejętności doboru strategii uczenia, indywidualnemu podejściu do każdego Słuchacza, motywowaniu oraz wykorzystaniu nowych technologii.