Certyfikaty

CENTRUM JĘZYKÓW ROMAŃSKICH jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC Przeprowadzamy egzaminy ze wszystkich języków romańskich, na wszystkich istniejących poziomach. Zaświadczenie TELC o jakości.

 • CENTRUM daje możliwość zdawania egzaminów specjalistycznych między innymi ACCUEIL – Szwajcarski Certyfikat „Hotelarstwo i Turystyka”.
 •      
 • CENTRUM przygotowuje do wszystkich egzaminów specjalistycznych proponowanych przez Izby Handlowe poszczególnych krajów. 
 •      
 • CENTRUM przygotowuje do wszystkich egzaminów państwowych z języków romańskich:
  • z języka włoskiego: CELI, CILS
  • z języka francuskiego: DELF, DALF
  • z języka hiszpańskiego: DELE
  • z języka portugalskiego: CIPLE, DEPLE, DIPLE, DAPLE, DUPLE
  • z języka rumuńskiego: certyfikatu określenia biegłości językowej Uniwersytetu Warszawskiego, egzaminu państwowego zgodnie z wymaganiami Romanian Language Institute
 •     
 • CENTRUM wydaje Certyfikaty potwierdzające aktualny poziom języka według kryteriów Rady Europy.
  Warunkiem otrzymania oraz przejścia na wyższy poziom jest zaliczenie wszystkich przeprowadzonych testów, wypowiedzi ustnej oraz testu semestralnego.

Charakterystyka certyfikatów TOEIC oraz TOEIC BRIDGE

Spośród wielu certyfikatów językowych w zakresie języka angielskiego certyfikaty firmowane przez Educational Testing Services (ETS) wyróżniają się kilkoma cechami na które należy zwrócić uwagę. Do głównych atutów certyfikatów ETS należą:

 • Dostępność sesji egzaminacyjnych i elastyczność czasowa
 • Wszystkie egzaminy certyfikujące organizowane są w zaplanowanych regularnych sesjach co miesiąc, mogą być organizowane na życzenie, w dowolnym momencie pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 4 osób. Odbywają się w salach ośrodka lub w przypadku organizacji egzaminu w firmie / instytucji, mogą odbywać się na jej terenie co sprzyja wygodzie pracowników i braku konieczności opuszczania miejsca pracy.
 • Diagnostyczny charakter egzaminów a poziom trudności
 • Ocena jest wyrażona w punktach na określonej skali. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.
 • Certyfikat otrzymuje się niezależnie od wyników
 • Egzaminy mają charakter diagnostyczny, nie można ich nie zdać – na certyfikacie uwidoczniona jest liczba uzyskanych punktów, certyfikat uzyskuje się nawet w przypadku osiągnięcia minimalnej liczby punktów.
 • Krótki czas oczekiwania na wyniki

Czas oczekiwania na wyniki waha się od 10 do 15 dni roboczych. Wyniki przesyłane są do ośrodka przy użyciu poczty elektronicznej, natomiast certyfikaty pocztą kurierską.

KORZYŚCI Z OTRZYMANIA CERTYFIKATU JĘZYKOWEGO

 • Poprawa konkurencyjności na rynku pracy
 • Większe szanse na awans (coraz więcej pracodawców wymaga certyfikatów)
 • Uznawalność certyfikatów przez wiele firm instytucji, m.in. przez Służbę Cywilną i Ministerstwo Edukacji
 • Przydatność certyfikatu w przypadku podjęcia pracy za granicą

 

CERTYFIKATY

TOEIC®, (Test of English for International Communication)

Certyfikat TOEIC został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie. Uznawany przez ponad 8000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

Egzamin ma format testu wyboru. Zdający wypełniają kartę odpowiedzi, zaznaczając jedną z sugerowanych odpowiedzi A, B lub C lub A, B, C lub D. Karta odpowiedzi jest następnie przetwarzana przez komputer, który generuje wynik testu na skali punktowej 10-990 punktów.
Egzamin TOEIC trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:

 • Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu)  5 – 495 punktów
 • Reading Comprehension (czytanie)  5 – 495 punktów

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.

TOEIC Bridge TM

Certyfikat TOEIC Bridge jest „młodszym bratem” certyfikatu TOEIC i stanowi idealne narzędzie do monitorowania postępów na początku nauki i przygotowania do ‘prawdziwego’ TOEIC. Egzamin ma format testu wyboru. Zdający wypełniają kartę odpowiedzi, zaznaczając jedną z sugerowanych odpowiedzi A, B lub C lub A, B, C lub D. Karta odpowiedzi jest następnie przetwarzana przez komputer, który generuje wynik testu na skali punktowej 20-180 punktów.

Obejmuje poziomy od A1 do B1 według skali Rady Europy (CEF), jest zatem certyfikatem testującym znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym i podstawowym plus. TOEIC Bridge jest certyfikatem na poziomie podstawowym, zatem jego czas trwania jest jednym z najkrótszych a struktura bardzo prosta. Formuła egzaminu zorientowana jest na umiejętności praktyczne w zakresie rozumienia tekstu pisanego oraz rozumienia ze słuchu. Czas trwania – wynosi 1 godzinę.

accueil