Działalność Non-Profit

I KONKURS WIEDZY O HISZPANII 

„Hiszpania jaką znam”

Organizator konkursu: XXXIII LO im. Armii Krajowej w Łodzi przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Centrum Języków Romańskich

Adresat konkursu: Uczniowie szkół gimnazjalnych

Cele konkursu: Konkurs ma na celu rozbudzenie zainteresowania Hiszpanią, jej tradycjami, historią, geografią, współczesnością, kulturą i sztuką.

Nagrody: Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Laureat I miejsca został dodatkowo nagrodzony uczestnictwem w wybranym przez siebie kursie języka romańskiego w naszym Centrum.

Jeśli chcesz zapoznać się z treścią regulaminu, skorzystaj z linku poniżej:
Regulamin