Kursy dla firm

Oferta Centrum skierowana jest również do firm.
Prowadzimy szkolenia językowe kadry kierowniczej i pracowników firm. Szkolenia te są zawsze indywidualną ofertą, przygotowaną zgodnie z potrzebami naszych Klientów.

Może ona obejmować tylko szkolenia językowe lub stanowić pakiet, czyli szkolenia językowe + tłumaczenia. Wszystkie oferty przygotowywane są i analizowane indywidualnie.

Zajęcia mogą być prowadzone w siedzibie firmy bądź w Centrum. Intensywność i terminy zajęć dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów.

Przed rozpoczęciem szkolenia metodyk ocenia poziomu kompetencji językowej Słuchaczy. Wspólnie ze Zleceniodawcą określany jest cel oraz potrzeby leksykalne, uzyskanie certyfikatu, ewentualne staże w firmach za granicą. Następnym krokiem jest stworzenie odrębnego, indywidualnego planu działania oraz opracowanie programu szkolenia.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym oraz tłumaczeniowym, jesteśmy w stanie stworzyć dla naszych Klientów takie szkolenie, które przyniesie oczekiwane, zamierzone wyniki. Każdy nasz kurs szkoleniowy oprócz typowej wiedzy lingwistycznej wzbogacony jest o informacje kulturowo-cywilizacyjne, jak i symulacje ( również video ) sytuacji językowych w środowisku zawodowym.

 

Centrum jest wyspecjalizowanym, autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ACCUEIL – Międzynarodowy Certyfikat Hotelarstwo i Turystyka. Mamy więc doświadczenie w szkoleniach i przygotowaniu do egzaminu kadry kierowniczej restauracji, hoteli i agencji turystycznych.

Jako, że każdy program oraz strategie nauczania analizowane są indywidualnie, wymiar godzin, częstotliwość, terminy zajęć ustalane są przy każdej ofercie.

Praca jest systematycznie sprawdzana poprzez testy, ale również dzięki naszej platformie, która w dokładny sposób analizuje, sprawdza i przypomina o odrabianiu prac, przygotowaniu do testów sprawdzająccyh. Pomaga w przyjazny sposób stać się odpowiedzialnym za własną naukę i wyniki, gdyż dokładnie pokazuje postępy pracy. Pracodawcy oraz Kadra Zarządzająca mają również możliwość, dzięki naszemu DZIENNIKOWI ELEKTRONICZNEMU mieć wgląd w obecności, wyniki i zaangażowanie własnych pracowników. Po zakończeniu określonego etapu pracy Centrum przygotowuje SPRAWOZDANIE z pracy oraz postępów.

Diagnostyka kompetencji językowych


Do kogo skierowana jest nasza oferta?

Diagnoza kompetencji językowych to oferta dla pracodawców, którzy podczas rekrutacji chcieliby zweryfikować deklarowaną przez kandydatów znajomość danego języka.

Co zawiera?

  • ułożenie testu pisemnego z języka sprawdzającego opanowanie słownictwa ogólnego oraz zasad gramatycznych na wszystkich poziomach językowych,
  • ułożenie testu pisemnego z języka sprawdzającego opanowanie słownictwa specjalistycznego (w zależności od potrzeb pracodawcy, działalności, branży),
  • przeprowadzenie rozmowy z kandydatami oraz ocenę ich umiejętności komunikacyjnych.

A po weryfikacji?

  • stworzymy raport diagnozujący kompetencje językowe kandydatów,
  • ocenimy poziom zaawansowania kandydatów (według skali Rady Europy od A1-C2).

Firmy zainteresowane diagnozą kompetencji językowych prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia szczegółów.