Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Centrum Języków Romańskich Łódź prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Oprócz nauki języka możliwe jest również poznanie polskiej kultury. 

 

Zajęcia dostępne są w różnych opcjach godzinowych, jak również dla różnej ilości uczestników: indywidualne i grupowe. 

 

Stawiamy na indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb.

 

Centrum Języków Romańskich przygotowuje swych słuchaczy również do egzaminu TELC poświadczającego znajomość języka polskiego. Certyfikat TELC honorowany jest przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak również przez pozostałe państwa Unii Europejskiej. CJR jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC, dlatego wszystkie egzaminy TELC przeprowadzane są na miejscu.