Kursy językowe

Centrum Języków Romańskich Łódź zaprasza Państwa do udziału w kursach z języków romańskich.
Na szczególne życzenie Naszych Słuchaczy organizujemy również kursy języka angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Nasza oferta, bardzo rozbudowana kładzie szczególny nacisk na jakość pracy oraz obsługi Naszego Słuchacza.
Od lat staramy się iść z biegiem czasu i postępu, a więc stosować również skuteczne, nowoczesne metody i strategie nauczania. Profesjonalizm oraz zadowolenie i świetne wyniki pracy osiągane przez Naszych Słuchaczy w przyjaznej i śródziemnomorskiej atmosferze są dla nas priorytetem. Aby Nasi Słuchacze i Klienci byli zawsze usatysfakcjonowani staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom oraz nieustannie się rozwijać.

Mamy nadzieję, iż każdy z Państwa znajdzie odpowiedni kurs lub szkolenie dla siebie.

Oferujemy kursy, które podzielić można według:

 

Tematyki sposobu prowadzenia
 • kursy ogólne
 • kursy specjalistyczne
 • kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych lub maturalnych
 • kursy przygotowujące do egzaminu TELC
 • kursy przygotowujące do egzaminów CELI, CILS, DEFL, DALF, DELE
 • kursy i szkolenia metodyczne
 • konwersacje

Kursy ogólne:
Zajęcia z języka komunikacyjnego, przygotowujące do egzaminów państwowych i międzynarodowych z zakresu języka ogólnego. Wszystkie poziomy zaawansowania.

Kursy specjalistyczne:
Zajęcia z zakresu biznesu, ekonomii, prawa, medycyny, sztuki. Zajęcia przygotowujące w zakresie ich specjalizacji do pobytów zagranicznych, praktyk zawodowych i egzaminów z języka specjalistycznego.

Kursy przygotowujące do matury:
Zajęcia mające na celu przygotowanie licealistów do zdania matury na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub matury dwujęzycznej. Kursy prowadzone są przez egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminów maturalnych,

Kursy metodyczne:
Zajęcia metodyczne przewidziane są dla osób uczących języków romańskich, chcących podnosić swoje kwalifikacje językowe oraz w zakresie nauczania. Ćwiczenia praktyczne językowe mają na celu utrzymanie poziomu językowego, wymianę poglądów i doświadczeń. Warsztaty połączone są z prezentacją metod oraz ćwiczeniami metodycznymi. Prowadzone są przez metodyków polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli wydawnictw francuskich, włoskich, hiszpańskich, współpracujących z CENTRUM. Zajęcia prowadzone są przez osoby uczestniczące w tworzeniu podręczników, poradników metodycznych, a więc autorów bądź współautorów, będących nie tylko teoretykami, ale również praktykami w dziedzinie nauczania.

Konwersacje:
Zajęcia przeznaczone dla osób, które osiągnęły średnio zaawansowany, bądź zaawansowany poziom opanowania języka i chcą utrzymać lub rozwijać komunikację werbalną lub też zrealizować specyficzne, indywidualne założenia i cele.

Języka wykładowego

Od kilku lat proponujemy Państwu kursy dwujęzyczne, tj prowadzenie zajęć z wybranego języka romańskiego posługując się innym językiem obcym:

 • Językiem francuskim
 • Językiem włoskim
 • Językiem hiszpańskim
 • Językiem angielskim

W języku polskim
Wszystkie języki nauczane w Centrum są wykładane w szczególności w języku polskim. Od IV – V semestru, część zajęć prowadzona jest przez rodowitych mieszkańców danego kraju.

Kursy dwujęzyczne !!!!!!!!!!
Doprowadzamy do sytuacji, w której osoby znające choćby jeden język romański, ucząc się następnego, utrzymują znajomość poprzedniego poprzez użycie go jako narzędzia komunikacji. Jesteśmy jedyną szkołą, która wprowadziła tego typu zajęcia .

W języku francuskim
Kursy pozostałych języków romańskich mogą być prowadzone w języku francuskim. Nabór do tych grup następuje po uprzednim sprawdzeniu poziomu znajomości języka francuskiego

W języku włoskim
Kursy pozostałych języków romańskich mogą być prowadzone w języku włoskim. Nabór do tych grup następuje po uprzednim sprawdzeniu poziomu znajomości języka włoskiego.  

W języku hiszpańskim
Kursy pozostałych języków romańskich mogą być również prowadzone w języku hiszpańskim. Nabór do tych grup następuje po uprzednim sprawdzeniu poziomu znajomości języka hiszpańskiego.

W języku angielskim
Kursy pozostałych języków romańskich mogą być również prowadzone w języku angielskim. Nabór do tych grup następuje po uprzednim sprawdzeniu poziomu znajomości języka angielskiego.

Grup wiekowych
 • Kursy dla dzieci
 • Kursy dla młodzieży
 • Kursy dla studentów i dorosłych
 • Kursy dla seniorów 50 +

Kursy dla dzieci
Dla dzieci mamy dwie propozycje:

 • Zajęcia z języka komunikacyjnego, ogólnego dla dzieci uczących się języka romańskiego jako języka obcego, na wszystkich poziomach.
 • Zajęcia dla dzieci dwujęzycznych (obcokrajowców lub rodzin dwu kulturowych) podtrzymujące znajomość języka, bądź realizujące program szkoły podstawowej i gimnazjum kraju danego języka.

Grupy w pierwszym przypadku 3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat Oprócz zajęć typowo językowych dzieci znajdą również bloki: językowo-humanistyczny, językowo-sportowy, językowo-artystyczny i inne 

Kursy dla młodzieży
Zajęcia z języka komunikacyjnego, ogólnego dla młodzieży uczącej się języka romańskiego jako języka obcego, na wszystkich poziomach. Kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego.  

Kursy dla studentów i dorosłych
Zajęcia z języka komunikacyjnego, ogólnego lub specjalistycznego ( więcej informacji pod hasłem KURSY WG. TEMATYKI I SPOSOBU PROWADZENIA ) dla uczących się języka romańskiego jako języka obcego, na wszystkich poziomach. Dla studentów wyjeżdżających na wymianę w ramach programu „Erasmus” zajęcia przygotowujące do pobytu za granicą, wprowadzające w tajniki życia codziennego danego kraju, wzbogacone o wskazówki praktyczne. Język żywy i praktyczny.

Okresu w którym się odbywają
 • Kursy semestralne
 • Kursy  międzysemestralne
 • Kursy wakacyjne

Kursy semestralne
Zajęcia od godziny 8.00 do 21.00, od października do stycznia i od marca do czerwca.

Kursy międzysemestralne
Kursy trwające 1 lub 2 tygodnie ( do wyboru ) kładące nacisk na utrwalenie materiału semestralnego, konwersacje lub realizujące indywidualne oczekiwania i potrzeby słuchaczy.

Kursy wakacyjne
Jednomiesięczne kursy, które można łączyć, kładące nacisk na usystematyzowanie wiedzy, konwersacje bądź indywidualne potrzeby i plany (od lipca do września)

Miejsca
 • Kursy stacjonarne
 • Kursy wyjazdowe
 • Kursy dla firm
 • Kursy hybrydowe
 • Kursy za granicą

Kursy stacjonarne
Zajęcia odbywają się w siedzibie lub filii CENTRUM.

Kursy wyjazdowe
Kursy przeprowadzane w innych miastach lub instytucjach przez Lektorów CJR. Więcej informacji w zakładce kursy wyjazdowe

Kursy dla firm
Zajęcia prowadzone w siedzibie danej firmy. Możliwość uzgodnienia godzin, dni oraz programu zajęć.

Ilości uczestników
 • zajęcia indywidualne
 • zajęcia w mini grupkach ( od 2 do 5 osób )
 • zajęcia grupowe ( od 6 do 10 osób )
 1. Kursy grupowe – 6 – 10 osób
 2. Kursy w grupkach – 2 – 5 osób
 3. Kursy indywidualne
Ilości godzin
 • 24 godziny w miesiącu
 • 36 godzin w miesiącu
 • 60 godzin w miesiącu
 • 45 godzin w semestrze
 • 60 godzin w semestrze
 1. Przyjęty standard 2 x 2 godziny lekcyjne w tygodniu = 4 godziny tygodniowo = 60 godzin w semestrze
 2. Raz w tygodniu 1 x 4 godziny lekcyjne = 60 godzin w semestrze
 3. Raz w tygodniu 1 x 3 godziny lekcyjne = 45 godzin w semestrze
 4. Intensywne – ilość godzin do ustalenia
 5. Realizujące program szkoły publicznej danego kraju: 4 godziny lekcyjne 5 razy w tygodniu.
 6. Kursy dla maturzystów: 1 x 3 godziny lekcyjne w tygodniu; 2 x 2 godziny lekcyjne, 3 x 2 godziny lekcyjne w tygodniu. Możliwość ustalenia dni i godzin zajęć.
 7. Zajęcia indywidualne: indywidualne ustalenia co do częstotliwości, dni i godzin oraz programu zajęć.