nSzkoła

Platforma e-learningowa nSzkoła firmy American-Systems sp. z o.o. w naszej szkole

Krótka charakterystyka Platformy.

Platforma e-learningowa nSzkoła to zaawansowane technologicznie, profesjonalne środowisko służące do tworzenia i korzystania z materiałów edukacyjnych oraz szkoleniowych, wspomagania procesu kształcenia na wszystkich etapach edukacji.

Platforma łączy najnowocześniejsze zdobycze i rozwiązania z zakresu technologii informatycznych i komunikacyjnych, potwierdzone badaniami naukowymi sposoby modelowania procesów poznawczych oraz wiedzy o mediach.

Platforma jako nowoczesne narzędzie pozwala na tworzenie i korzystanie z obecnie używanych produktów edukacyjnych, w tym zwłaszcza:

 • Lekcji
 • Pokazów
 • Prezentacji
 • Warsztatów
 • Kursów
 • Szkoleń
 • Relacji na żywo (on-line)
 • Testów i Sprawdzianów

Zarówno wygląd jak i treści wyżej wymienionych produktów prezentowane są w atrakcyjnej i optymalnej dla określonego typu odbiorcy formie.

Platforma nSzkoła jako jedyny tego typu produkt na rynku, oferuje intuicyjność pracy na niespotykanym dotąd poziomie!

Wiadomo, że każdy system e-learningowy mniej lub bardziej świadomie operuje na formatach związanych z przekazem treści w Internecie (html, mhtml, php, itd.). Każdy twórca rozwiązań tego typy stara się, aby panel użytkownika, układ danych oraz dostęp do nich był jak najbardziej intuicyjny.

Producent systemu poszedł znacznie dalej! Praca w panelu platformy do złudzenia przypomina pracę z okienkami znanymi z systemów Windows.

Znasz Windows? Z łatwością będziesz obsługiwać platformę nSzkoła!

Użytkownik znajdzie tu Pulpit, Menu „Start”, Kosz, Ikony (skróty) na Pulpicie. Może również przesuwać, minimalizować, powiększać okna i przemieszczać się między nimi.

Każdy słuchacz korzystający z platformy otrzymuje:

 • konto chronione szyfrowanym hasłem,
 • podgląd wydarzeń i lekcji w formie kalendarza na Planie Lekcji,
 • dostęp do zamieszczonych przez nauczyciela treści i materiałów dydaktycznych: lekcji, testów, gier edukacyjnych,
 • wgląd w swoje oceny oraz dane dotyczące frekwencji w e-Dzienniku,
 • podgląd napisanych wcześniej testów i sprawdzianów
 • możliwość wysłania i odebrania wiadomości od określonego odbiorcy bądź grupy odbiorców: lektorów lub innych słuchaczy


Zalety

 • uczeń otrzymuje bezpłatny dostęp do dodatkowych treści i zadań dydaktycznych,
 • platforma rozwiązuje problemy dotyczące indywidualnego tempa pracy, presji grupy, różnic w poziomie wiedzy – wspomagając pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym, wyrównując szanse ucznia słabszego,
 • wspomaga, a nierzadko umożliwia kształcenie się osób niepełnosprawnych, czasowo niezdolnych do podjęcia nauki w warunkach szkolnych bądź przebywających za granicą,
 • pozwala na wybranie treści w formie optymalnej dla danego typu postrzegania,
 • pozwala na wybór pory i czasu kształcenia zgodnego z indywidualnymi preferencjami ucznia.


Zapewniamy

 • środowisko edukacyjne wyposażone w narzędzia na miarę XXI wieku!
 • stały dostęp z każdego miejsca na Ziemi – oferujemy wersje działające bez problemów na komputerach stacjonarnych, laptopach, netbookach, tablicach interaktywnych, tabletach, smartfonach i innych urządzeniach mobilnych!
 • bezpieczeństwo i ochronę danych!
 • prostotę i intuicyjność – do obsługi systemu nie musisz być Administratorem
 • wymogi sprzętowe stawiane przez system spełniają już komputery sprzed 10 lat

 

 

Każdy rodzic/opiekun będzie miał swoje konto w systemie, aby mieć wgląd w postępy w nauce swojego podopiecznego.

W tym celu opiekunowie otrzymują:

 • konto chronione szyfrowanym hasłem;
 • wgląd w oceny oraz dane dotyczące frekwencji swoich podopiecznych w e-Dzienniku
 • podgląd napisanych przez podopiecznego testów i sprawdzianów
 • możliwość usprawiedliwiania nieobecności podopiecznego w szkole
 • podgląd wydarzeń i lekcji podopiecznych w formie kalendarza na Planie Lekcji
 • możliwość wysłania i odebrania wiadomości od określonego odbiorcy bądź grupy odbiorców


Zalety:

 • bieżąco informacje dotyczące absencji oraz postępów w nauce podopiecznego;
 • zwiększa swój aktywny udział w życiu szkoły,
 • brak ograniczeń czasowych związanych z obecnością na wywiadówkach
 • stały kontakt z lektorem.


Zapewniamy

 

 • środowisko edukacyjne wyposażone w narzędzia na miarę XXI wieku!
 • stały dostęp z każdego miejsca na Ziemi – oferujemy wersje działające bez problemów na komputerach stacjonarnych, laptopach, netbookach, tablicach interaktywnych, tabletach, smartfonach i innych urządzeniach mobilnych!
 • bezpieczeństwo i ochronę danych!
 • prostotę i intuicyjność – do obsługi systemu nie musisz być Administratorem
 • wymogi sprzętowe stawiane przez system spełniają już komputery sprzed 10 lat