Platforma e-learningowa nSzkoła firmy American-Systems sp. z o.o. w naszej szkole

Krótka charakterystyka Platformy.

Platforma e-learningowa nSzkoła to zaawansowane technologicznie, profesjonalne środowisko służące do tworzenia i korzystania z materiałów edukacyjnych oraz szkoleniowych, wspomagania procesu kształcenia na wszystkich etapach edukacji.

Przejdź do
platformy
Platforma łączy najnowocześniejsze zdobycze i rozwiązania z zakresu technologii informatycznych i komunikacyjnych, potwierdzone badaniami naukowymi sposoby modelowania procesów poznawczych oraz wiedzy o mediach.

Platforma jako nowoczesne narzędzie pozwala na tworzenie i korzystanie z obecnie używanych produktów edukacyjnych, w tym zwłaszcza: Zarówno wygląd jak i treści wyżej wymienionych produktów prezentowane są w atrakcyjnej i optymalnej dla określonego typu odbiorcy formie.

więcej

Słuchacze platformy nSzkoła


Każdy słuchacz korzystający z platformy otrzymuje: więcej

Strefa rodzica/opiekuna


Każdy rodzic/opiekun będzie miał swoje konto w systemie, aby mieć wgląd w postępy w nauce swojego podopiecznego. W tym celu opiekunowie otrzymują: więcej
Click here to show the popup
X

Add any HTML content
inside the popup box!