krw

ZESPÓŁ

LEKTORZY
Wszyscy lektorzy przygotowani są merytorycznie i metodycznie do nauczania odpowiednich języków romańskich jako języków obcych. Jest to wyselekcjonowana kadra lektorska, mająca wykształcenie filologiczne i dużą praktykę w obcowaniu z żywym językiem. Są oni nieustannie kształceni nie tylko na terenie Polski. By realizować filozofię CENTRUM odbyli staże, bądź pobyty "Język i cywilizacja" w kraju, którego języka nauczają. Mają więc bazę do poprowadzenia zajęć w sposób maksymalnie efektywny, ale jednocześnie kreatywny, by zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne dla słuchaczy.

Lektorzy Centrum to osoby z pasją, kreatywne o bardzo bogatej osobowości. Są osobami ciekawymi świata i chcą nieustannie doskonalić swoje umiejętności. Są Oni poddawani ocenom Słuchaczy, a pozytywne opinie pod Ich adresem w wypełnianych ankietach są dowodem na znakomitą jakość pracy.

Są Oni również hospitowani a ocena zajęć oraz ich przebieg jest zawsze omawiany i analizowany. Uczestniczą również w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach.

Centrum zatrudnia wykwalifikowanych lektorów polskich, którzy potrafią wskazać podobieństwa i różnice między językiem polskim a językiem obcym, zdają sobie również sprawę z trudności jakie może napotkać osoba ucząca się języka obcego. Są bardzo wymagający. Zależy im na postępach naszych słuchaczy. Oprócz testów, lektorzy mają również obowiązek prowadzenia dziennika grupy lub zajęć indywidualnych również w formie elektronicznej, a każdy słuchacz po ukończonym poziomie otrzymuje szczegółowy pisemny raport postępów w nauce. CENTRUM współpracuje również z obcokrajowcami (natifs), którzy prowadzą zajęcia od IV- V semestru zajęć w zależności od grupy.

Prowadzimy szereg szkoleń językowych również dla nauczycieli nie uczących w CENTRUM. Cały czas staramy się uaktualniać naszą ofertę i dostosowywać do potrzeb nieustannie zmieniającego się rynku.
Zajęcia prowadzone są przez egzaminatorów, inspektorów, członków komisji egzaminacyjnych, tłumaczy przysięgłych, co jest gwarancją wiedzy i profesjonalizmu, a zatem nasze doświadczenie zapewnia USŁUGI najwyższej jakości.


JĘZYK FRANCUSKI
ŻANETA CORNILY
ANNA OLSZEWSKA
AGATA DYMEK


JĘZYK WŁOSKI
ŻANETA CORNILY
ALEKSANDRA SOWIŃSKA
ANNA OLSZEWSKA
ADAM LISIECKI
NICOLA DEL MAURO


JĘZYK HISZPAŃSKI
ROGER SAMPERIO
MAGDALENA MIZERA
ANNA PIETRZYKOWSKA


JĘZYK PORTUGALSKI
PAULINA SOBCZYK


JĘZYK RUMUŃSKI
ANDREEA PERLANOVSCHI

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNA CJR
AGNIESZKA NASIŁOWSKA - Asystent Dyrektora
WALDEMAR BOJARSKI – Specjalista ds. organizacyjnych
ADAM LISIECKI - Specjalista ds. marketingu
oraz ZESPÓŁ TŁUMACZY.
Click here to show the popup
X

Add any HTML content
inside the popup box!