Formularz zapisu na kurs

Imię (Imiona):
Nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości:
Ulica:
Nr domu / Nr mieszkania :
Miejscowość :
Kod pocztowy:
Telefon komórkowy:
Telefon stacjonarny:
E-mail:
Nr GG / Skype:
Preferowany rodzaj kontaktu:
Na kurs jakiego języka chciałaby Pani / chciałby Pan uczęszczać? :
Na jaki poziom? :
Na jaki rodzaj kursu - semestralny, międzysemestralny, wakacyjny? :
Jaką formę zajęć Pan / Pani wybiera: stacjonarny (tradycyjny), hybrydowy (mieszany), indywidualny? :
Czy miała już Pani / miał już Pan kontakt z tym językiem? Jeśli tak, to jaki? :
Czego Pani / Pan oczekuje od zajęć i kursu? :
Click here to show the popup
X

Add any HTML content
inside the popup box!