KURSY STACJONARNE


Kursy stacjonarne to kursy odbywające się w Centrum. Wszystkie rodzaje kursów ze względu na ilość godzin, wiek słuchaczy, poziom językowy, tematykę (ogólne, specjalistyczne, metodyczne), ilość osób dostępne są w Centrum zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć.
powrót

Click here to show the popup
X

Add any HTML content
inside the popup box!