KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW

Centrum proponuje Państwu kursy przygotowujące do wszystkich egzaminów państwowych z języków romańskich:
  • z języka włoskiegoCELICILS
  • z języka francuskiegoDELFDALF
  • z języka hiszpańskiegoDELE
Kursy skierowane są do osób, które chciałyby zdawać egzamin i uzyskać certyfikat z danego języka. Staramy się zwrócić szczególną uwagę na rozumienie tekstu pisanego, zagadnienia gramatyczne, ćwiczenia słuchowe, formułowanie własnej wypowiedzi ustnej i pisemnej oraz rozwiązywanie przez Państwa dużej ilości testów, by mogli Państwo dokładnie poznać struktury egzaminów.
powrót

Click here to show the popup
X

Add any HTML content
inside the popup box!