KORZYŚCI PŁYNĄCE Z NAUKI JĘZYKÓW ROMAŃSKICH


Korzyści płynące z nauki języków romańskich są liczne.


Wielokrotnie podczas rekrutacji usłyszeliście może Państwo, lub usłyszycie pytanie:

“Jakim się Pan/i posługuje językiem oprócz angielskiego”?

Wiemy, że znajomość j. angielskiego już nie wystarcza.

Znajomość języków romańskich pomoże z pewnością zdobyć zatrudnienie w zawodach specjalistycznych z udziałem sektora high-tech, biomedycznych i rządowych, prawniczych, instytucjach europejskich.

Oferowane stanowiska charakteryzują się wyższym wynagrodzeniem, oferują często pobyty w tych krajach dając możliwość poznania bardzo bogatej i jeszcze nie do końca przez nas odkrytej kultury.


POMYŚL O LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI !!!

Click here to show the popup
X

Add any HTML content
inside the popup box!