Diagnostyka kompetencji językowych


Do kogo skierowana jest nasza oferta?

Diagnoza kompetencji językowych to oferta dla pracodawców, którzy podczas rekrutacji chcieliby zweryfikować deklarowaną przez kandydatów znajomość danego języka.

Co zawiera?

A po weryfikacji?


Firmy zainteresowane diagnozą kompetencji językowych prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia szczegółów.

Click here to show the popup
X

Add any HTML content
inside the popup box!